Ý nghĩa khái niệm phương Đông trong triết học lịch sử của Vladimir Solovyov - Mai K Đa, Dương Quốc Quân

Ý nghĩa khái niệm phương Đông trong triết học lịch sử của Vladimir Solovyov

Trong sách "Phương Đông Và Trí Tuệ Phương Đông Trong Triết Học Của Vlađimia Sôlôviép"
Vladimir Solovyov, Vladimir Soloviev
Mai K Đa, Dương Quốc Quân
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2018

Vlađimia Sôlôviép (Vladimir Solovyov) (1853 – 1900) được xem là một trong các triết gia lớn nhất cảu nước Nga thế kỷ XIX. Trong hàng loạt các tác phẩm, ông đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới các vấn đề có liên quan với chính thời đại của chungsta đang sống. Để góp phần cung cấp những tri thức triết học cho bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Phương Đông và trí tuệ phương Đông trong triết học của Vlađimia Sôlôviép của hai tác giả: Mai K Đa và Dương Quốc Quân – những người đã có nhiều năm gắn bó với việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy triết học tôn giáo, đặc biệt là triết học Nga. Cuốn sách là tài liệu thực sự thiết yếu với những nhà nghiên cứu, các cán bộ giảng dạy, học viên, sinh viên quan tâm đến triết học nói chung, triết học Nga nói riêng.
Triết học Nga, lịch sử triết học Nga

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?