THĂM DÒ TIỀM THỨC - Carl Gustav JungTHĂM DÒ TIỀM THỨC 
Tác giả: Carl Gustav Jung
 Dịch giả: Vũ Đình Lưu
 Tủ sách: Tinh hoa
 Giá bìa: 50.000 Đ
--------
#Link tìm hiểu và đặt sách online: 
http://www.nxbtrithuc.com.vn/Danh-muc-tu-sach/2654744/37/Tham-do-tiem-thuc.html
-----
"... Không bao giờ phủ nhận cách nhìn nhận sáng suốt có tính chất quyết định của Freud về lịch sử và những tưởng tượng tình dục, Jung đi ra ngoài những vấn đề đó và kể cho chúng ta một câu chuyện thần thoại có tính chất dự báo: cái libido trở thành một người hùng, trốn khỏi sự giam cầm, thực hiện những chuyến phiêu lưu kỳ thú trong thế giới, nhưng luôn trở về với cội nguồn sức mạnh của nó – cái Vô thức – trong những giấc mơ và trí tưởng tượng".
📌Mục lục
I - Sự quan trọng của giấc mơ
II - Quá khứ và tương lai trong tiềm thức
III - Cơ năng của giấc mơ
IV - Phân tích giấc mơ
V - Vấn đề chia loại người về phương diện tâm lý học
VI - Nói về siêu tượng (Archetype) trong biểu tượng giấc mơ
VII - Linh hồn loài người
VIII - Vai trò của biểu tượng
IX - Lập lại mối liên hệ giữa tiềm thức và ý thức

Xem bài viết theo nhãn

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan

-->