Дзэн-буддизм как основное течение буддизма во Вьетнаме
Дзэн-буддизм как основное течение буддизма во Вьетнаме
Форум молодых ученых
ISSN 2500-4050
2019/06, № 6 (34), pp. 681-685
Ле Тхи Хонг ФыонгАннотация: В данной статье рассматривается особенности буддизма махаяны во Вьетнаме. На протяжении истории буддизма во Вьетнаме независимое существование имела лишь школа дзэн. История буддизма во Вьетнаме – это в основном история дзэн школ.

Ключевые слова: буддизм, вьетнамский буддизм, дзэн буддизм, махаяна.Xem bài viết theo nhãn

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan

-->