Изучение буддизма во Вьетнаме (по российским и вьетнамским источникам)Изучение буддизма во Вьетнаме (по российским и вьетнамским источникам) 
Authors: Нижников Сергей Анатольевич, Ле Тхи Хонг Фыонг


Publication date: 2020/3
Journal: Вестник Калмыцкого университета - ISSN 1995-0713
Issue: №1(45)
Pages: 106-113
Publisher: Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова


Xem bài viết theo nhãn

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan

-->