Đăng báo Quốc tế tháng 5 năm 2020 của Xuất bản Quốc tế

Đăng báo Quốc tế tháng 5 năm 2020 của Xuất bản Quốc tếĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read moreTHÔNG BÁO NHẬN BÀI ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ TRÊN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC ISSN THÁNG 05/2020

- Đăng báo nhanh trong tháng 5.2020.
- Các tạp chí Khoa học ISSN tốt, có chỉ số ảnh hưởng IF cao
- Các tạp chí Khoa học có chỉ số DOI
- Chi phí hợp lý
- Bảo mật thông tin
- Hỗ trợ mọi công đoạn trong quá trình đăng báo
- Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Việt
- Hạn nhận bài: 25/05/2020

Mô tả