Đăng báo Quốc tế tháng 5 năm 2020 của Xuất bản Quốc tế

Đăng báo Quốc tế tháng 5 năm 2020 của Xuất bản Quốc tế

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read moreTHÔNG BÁO NHẬN BÀI ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ TRÊN CÁC TẠP CHÍ KHOA HỌC ISSN THÁNG 05/2020

- Đăng báo nhanh trong tháng 5.2020.
- Các tạp chí Khoa học ISSN tốt, có chỉ số ảnh hưởng IF cao
- Các tạp chí Khoa học có chỉ số DOI
- Chi phí hợp lý
- Bảo mật thông tin
- Hỗ trợ mọi công đoạn trong quá trình đăng báo
- Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Việt
- Hạn nhận bài: 25/05/2020


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com