Tọa đàm Vai trò của Triết lý, Triết học, và Minh Triết trong Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục Việt đương đại

    Tọa đàm Vai trò của Triết lý, Triết học, và Minh Triết trong Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục Việt đương đạiViện Trí Việt (IVM) là Tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam (VUSTA) kể từ ngày có Quyết định của Lãnh đạo Liên hiệp hội (03/06/2019), có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học Công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 18/06/2019, với mục đích phát triển Trí Việt nói riêng, Trí học nói chung qua các hoạt động Nghiên cứu, Đào tạo, và Ứng dụng Trí Việt vào đời sống xã hội góp phần phát triển lành mạnh (tức là, phát triển toàn diện, hài hòa, bền vững) Đất Nước Việt Nam nói riêng, toàn Nhân loại nói chung.

Viện Trí Việt (IVM) trân trọng kính mời Quý Vị tham gia tọa đàm học thuật:

• Chủ đề: Vai trò của Triết lý, Triết học, và Minh Triết trong Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục Việt đương đại.

• Đồng Chủ trì: TS. Phạm Huy Thông, Phó VT Viện Trí Việt, GĐ Trung tâm triết học thuộc Viện Trí Việt; PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, CN Khoa Triết học thuộc Trường ĐHKHXH&NV, Đại học QG Hà Nội; PGS.TS. Nguyễn Hồng Thuận, GĐ TT Tâm lý học & Giáo dục học thuộc Viện KHGD Việt Nam

• Diễn giả: Các Tác giả từ Nhóm “Trí Việt đổi mới sáng tạo”:
+ PGS.TS. Nguyễn Thị Toan. Luận bàn về Triết lý và Triết lý giáo dục
+ PGS.TS. Nguyễn Hồng Thuận. Triết lý giáo dục Việt – Vấn đề hiện đại hóa, xã hội hóa, và chuyên nghiệp hóa
+ PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn. Triết học và Triết học giáo dục trong tiến trình đổi mới sáng tạo
+ PGS.TS. Đặng Quốc Bảo. Triết lý/Minh Triết giáo dục: những phát biểu theo tâm thức Việt
+ GS.TS. Công Nghĩa Tụ. Triết lý & Minh Triết trong đổi mới Tư duy GD&ĐT hướng nghiệp phù hợp Cách mạng công nghiệp 4.0
+ GS.TS. Tô Duy Hợp. Khung tam triết và Ứng dụng

• Thời gian tổ chức tọa đàm: từ 08 - 12h thứ 7 ngày 7 tháng 9 năm 2019
• Địa điểm tọa đàm: tại Phòng hội thảo của Trường ĐHKHXH&NV, Đại học QG Hà Nội. Tầng 3 nhà E

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?