Lê Thị Hồng Phượng - Vài nét về logic phân tích ngữ nghĩa của Frege, Russell và Tarski

Hỗ trợ đăng báo Quốc tế ngành Triết học

Lê Thị Hồng Phượng - Vài nét về logic phân tích ngữ nghĩa của Frege, Russell và Tarski


- Mục đích của nghiên cứu: nghiên cứu những giai đoạn chính của sự phân tích về nghĩa trong triết học phân tích, bắt đầu từ quan niệm của chủ nghĩa kinh nghiệm lôgic và kết thúc bởi toàn thể luận của Quine, chỉ ra sự tiến hóa các quan niệm của các đại biểu dòng triết học phân tích, những người đã quan tâm đến vấn đề phân tích các biểu thức ngôn ngữ.

Để đạt được mục đích trên, cần thực hiện các nhiệm vụ sau:
1/ Trình bày và xem xét các quan niệm, sự xuất hiện của chúng tạo ra các tiền đề đối với sự phân tích, đặc biệt là quan niệm về nghĩa của Frege và lý thuyết mô tả của Russell.
2/ Phân tích quan niệm về tính chân lý trong các ngôn ngữ hình thức hóa của Tarski.
3/ Phân tích những tư tưởng về ngữ nghĩa trong triết học Wittgenstein sơ kỳ.

Vài nét về logic phân tích ngữ nghĩa của Frege, Russell và Tarski Tác giả Lê Thị Hồng Phượng Ngày xuất bản 2015/5 nguồn NCKH sinh viên 2015, VNU - USSH Số báo cáo Giải nhất NCKH SV

Nguồn tư liệu


Mô tả

Vietnam Academic Press - Trung tâm VAP / Hỗ trợ Đăng báo Quốc tế - Journal Article Publishing Support Center

Author: Triết học+

Blog chuyên ngành Triết học

YOU MAY LIKE:


ELEVIT NGA - Thuốc bổ không thể thiếu cho mẹ bầu

Đăng bài báo trên tạp chí Quốc tế có khó?