Chủ quan tính là chân lý, là thực tại

Kierkegad viết: "Chủ quan tính la chân lý; chủ quan tính là thực tại." Từ những gì đã được thảo luận ở trên, nhận định ấy là kết luận tất yếu. Chân lý không ở quanh ta; nó ở trong chúng ta. Tuy nhiên, không nên hiểu nhận định ấy theo nghĩa rằng chân lý chỉ là vấn đề ý kiến chủ quan. Thực tại không nằm bên ngoài chúng ta, nó ở trong chúng ta. Mọi hình thức khái quát hoá hay các quy luật về bản chất con người vốn không thật; nhưng chúng ta, những cá nhân hiện sinh, là thực hữu. Hoạt động tự quyết, chứ không phải một quyết định, là thực hữu. Con người, xét theo danh nghĩa một con người, không phải là một thực tại; nhưng anh ta thực sự tồn tại như một cá nhân hiện sinh. Chân lý là nội tại; thực tại cũng thế. Bởi lẽ thế giới Hiện Sinh bao gồm tính chủ quan nội tại.

William S. Sahakan & Mabel. Sahakan- Thanh Chân dịch
Tư tưởng các triết gia vĩ đại - NXB TP.HCM
---------------------------- 
#BepPhuong #BếpPhượng #Bếp Phượng #bepphuong.com #BanhmiPhuong #BánhmìPhượng #Bánh mì Phượng #BanhmiPhuong’s #BánhmìPhượng’s #Bánh mì Phượng’s #hongphuongstore #HồngPhượngStore #Hồng Phượng Store #hongphuong.net #cadamtuongxunghe #cadamtuongxunghe.com #CàdầmtươngxứNghệ #Cà dầm tương xứ Nghệ #cadamtuong #Càdầmtương #Cà dầm tương #cadamtuongbepphuong #cadamtuonghongphuongstore #caphaodamtuong #Càpháodầmtương #caphaotrangdamtuong #bancadamtuong #Báncàdầmtương #Hanoi #HàNội #tạiHàNội #Goodstorevn #GoodStore.vn #GoodStore gasachmethuy #Gà sạch mẹ Thủy #GàsạchmẹThủy #chohuyen #Chợ Huyện #ChợHuyện #hangxinhgiagoc #Hàng xinh giá gốc #Hàngxinhgiágốc #phuong #thucphamsach #triethoc #tapchiviet #myphamnga #myphamngacaocap #HongPhuong #BanhDaNem #banhDaNemHaTinh #VoRam #VoRamHaTinh #Bánhđanem #BánhđanemHàTĩnh #vỏramHàTĩnh #BánbuônbánhđanemHàTĩnh #ĐạilýbánhđanemHàTĩnh @BánhđanemPhượng #tinhbotnghe #tinhbotnghehongphuong #Tinhbotnghebepphuong #Tinhbotnghehongphuongstore #tinhbotnghenguyenchat #tinhbotnghehanoi #tinhbotnghephuong #cafeNha #CàfeNha #ChoHaTinh #Ănsáng #ansang #Thựcphẩmsạch #thucphamsach #myphamnga #myphamngaxachtay #myphamngacaocap #uytin #chatluong #triethoc #triethocplus #triethocinfo #triethocnet #tapchiviet #tapchivietorg #tapchiviet.org #xuatbanquocte
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?