Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân, Mai K Đa - Triết học Xô Viết: Thành tựu và hạn chế

Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân, Mai K Đa
Triết học Xô Viết: Thành tựu và hạn chế
Tạp chí Triết học. Viện Triết học, Số 4 (251)/2012, tr. 83 - 88Đọc và thảo luận TRIẾT HỌC KỲ THÚ trên Telegram
Đánh giá bài viết?