TS. Dương Quốc Quân - Hỏi đáp về thế giới quan và phương pháp luận triết học

Hỗ trợ xuất bản quốc tế


TS. Dương Quốc Quân - TS Nguyễn Văn Sanh
Hỏi đáp về thế giới quan và phương pháp luận triết học
Dùng cho các trường đại học, học viện, cao đẳng
NXB Chính trị Quốc gia

Mô tả

Author: Triết học+

Blog chuyên ngành Triết học

YOU MAY LIKE: