Con người trong nhân học thực tiễn của Kant

Con người trong nhân học thực tiễn của Kant

Xem trong 
Quan niệm về con người trong một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại
Nguyễn Vũ Hảo 
Nxb Thế giới, 2016
Đọc và thảo luận TRIẾT HỌC KỲ THÚ trên Telegram
Đánh giá bài viết?