Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng


LIÊN TỤC tuyển sinh bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng Theo Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ, để được giảng dạy ở trường đại học, ngoài việc đáp ứng các điều kiện về nhân thân, phẩm chất đạo đức, sức khỏe, trình độ chuyên môn, các giảng viên BẮT BUỘC PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN. Để được cấp chứng chỉ, giảng viên phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tại các cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ.


- Xem chi tiết thông tư 36 tại đây, hoặc ở cuối bài


Đối tượng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
1. Giảng viên các học viện, trường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm.
2. Những người có trình độ từ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.
3. Những người đang làm việc tại các viện nghiên cứu khoa học, các cơ quan quản lí nhà nước, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên, có nguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học, cao đẳng.
4. Sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi các trường đại học; có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

Liên hệ: TS. Dương Quốc Quân  -  ĐT: 0912.160.071

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh dưới đây


Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?