TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết - Hỏi đáp về Xã hội học đại cương

Hỗ trợ đăng báo Quốc tế ngành Triết học

Nhằm cung cấp thêm tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên, học viên các hệ đào tạo ở các trường đại học, học viện, cao đẳng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Hỏi - đáp về xã hội học đại cương của các tác giả là những giảng viên của Học viện Tài chính, Đại học Sài Gòn, do TS. Dương Quốc Quân, TS. Lê Thị Tuyết (Đồng chủ biên). 


Cuốn sách gồm 75 câu hỏi và trả lời phân tích về các phạm trù và khái niệm cơ bản như cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội, nhóm xã hội, thiết chế xã hội...; các quan điểm của một số trường phái xã hội học và một số nhà xã hội học tiêu biểu; lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học; cách thức và quy trình tiến hành một cuộc điều tra, bảng câu hỏi (phiếu điều tra), phương pháp thu thập thông tin (phân tích tài liệu có sẵn, quan sát, phỏng vấn, ankét, thực nghiệm), phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật điều tra xã hội học.

Đây là một trong những môn học cơ bản trong chương trình đào tạo của nhóm ngành khoa học xã hội - nhân văn, kinh tế, tài chính ở các trường đại học, học viện, cao đẳng. Môn học này trang bị cho học viên, sinh viên những tri thức khoa học về các lĩnh vực xã hội và kỹ năng vận dụng chúng vào việc nghiên cứu, giải quyết những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đặt ra.


Là một môn khoa học mới, còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục đi sâu nghiên cứu, do đó cuốn sách không tránh khỏi những thiếu sót. Nhà xuất bản và các tác giả xin trân trọng giới thiệu cuốn sách và mong nhận được sự góp ý của bạn đọc.
Mô tả

Vietnam Academic Press - Trung tâm VAP / Hỗ trợ Đăng báo Quốc tế - Journal Article Publishing Support Center

Author: Triết học+

Blog chuyên ngành Triết học

YOU MAY LIKE:


ELEVIT NGA - Thuốc bổ không thể thiếu cho mẹ bầu

Đăng bài báo trên tạp chí Quốc tế có khó?