Triết học, cái ghế và… hot boy

Một giáo sư triết học lập di ra một bài thi cho sinh viên. Cả lớp đã sẵn sàng chuẩn bị.
Giáo sư nhấc ghế của mình lên, đặt nó lên bàn và viết lên bảng: "Sử dụng tất cả những gì chúng ta đã học, bạn hãy chứng minh cái ghế này không tồn tại"!

Các sinh viên cắm đầu cắm cổ viết. Có những sinh viên viết hơn 30 trang trong một giờ để cố gắng chối bỏ sự tồn tại của cái ghế. Chỉ có một boy của lớp đứng lên và kết thúc bài thi trong chưa đầy một phút.Mấy tuần sau, điểm được công bố. Đa số sinh viên thất vọng vì không ai đạt điểm A, ngoại trừ anh chàng ra khỏi phòng thi sớm.

Mọi người kéo đến hỏi anh đã viết gì trong bài thi. Anh chàng – lúc này đã trở thành "hot boy" – thủng thẳng: "Thì tớ viết mỗi hai chữ thôi mà: Ghế nào?".
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?