Thư mời giao lưu với chủ đề "Tư duy và cuộc sống - Chất lượng cuộc sống chúng ta quy định bởi chất lượng tư duy của chúng ta"

Thư mời giao lưu với chủ đề "Tư duy và cuộc sống - Chất lượng cuộc sống chúng ta quy định bởi chất lượng tư duy của chúng ta"

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more

Buổi giao lưu trò chuyện cuối tuần

Chủ đề

"Tư duy và Cuộc sống - Chất lượng cuộc sống chúng ta quy định bởi chất lượng tư duy của chúng ta
Khách mời: Nhà nghiên cứu Triết học Bùi Văn Nam Sơn
(Chủ đề do Thầy Sơn đề nghị là: "Tư duy phản biện - mãnh lực của sự tao nhã") 

Thời gian: 9h00 ngày 19 tháng 04 năm 2015 (Sáng Chủ nhật) 
Địa điểm: Hội trường NXB Tổng hợp TPHCM - Số 62 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, TPHCM

Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com