Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong nông nghiệp ở nước ta hiện nay

Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong nông nghiệp ở nước ta hiện nay

Nguyễn Trọng Tuân
1996

BBT Triết học+ đang cập nhật

https://www.triethoc.info
https://www.triethoc.net
https://www.tapchiviet.orgNhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan