Thông báo buổi tọa đàm khoa học: "Nguồn gốc và sự truyền bá của Phật giáo" của GS.TS Arun Kumar Srivastava, Ấn Độ

Khoa Văn hóa học sẽ tổ chức buổi báo cáo khoa học cho giáo sư tiến sĩ Arun Kumar Srivastava, học giả Ấn Độ đang  giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. HCM.

Đề tài: Origins and Spread of Buddhism (Nguồn gốc và sự truyền bá của Phật giáo)
Đại điểm: Văn phòng Khoa Văn hóa học, phòng A.204
Thời gian: 9h30, thứ Hai, ngày 23 tháng 03 năm 2015

Kính mong quý thầy/cô, NCS, học viên cao học và các bạn sinh viên có quan tâm, thu xếp thời gian đến tham dự buổi báo cáo này.

Trân trọng


Tóm tắt tiểu sử GS. TS. Arun Kumar Srivastava
GS. TS. Arun Kumar Srivastava  tốt nghiệp tiến sĩ triết học (doctorate of philosophy) tại Đại học Purvanchan, bang Jaunpur, Ấn Độ năm 1997.


Tốt nghiệp thạc sĩ Lịch sử Ấn Độ tại Đại học Banaras Hindu, bang Varanasi, Ấn Độ năm 1976. Ông hiện là Chủ tịch Ban lịch sử đương đại Ấn  Độ. Từ tháng 12 năm 2014 đến nay, ông là học giả Ấn Độ tại Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn. GS. TS. Arun Kumar Srivastava có hơn 36 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ông đã xuất bản nhiều công trình nghiên cứu và bài viết cho hội thảo quốc tế.
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?