Sinh hoạt học thuật: Từ siêu hình học đến đạo đức thế tục: Vai trò của tôn giáo và triết học trong đời sống hàng ngàyBuổi sinh hoạt học thuật của CLB Spread Out Academic Club


Chủ đề : Từ siêu hình học đến đạo đức thế tục: Vai trò của tôn giáo và triết học trong đời sống hàng ngày'

Diễn giả: TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Quốc gia Hà Nội
Thời gian: 18:00 - 20:30, 23/03/2015 (thứ 2)
Địa điểm: Quận 3, Tp.HCM
Link đăng ký: http://bit.ly/18PLt2k
Hạn chót đăng ký: 12:00 trưa 23/03/2015

Thông tin chi tiết: http://adf.ly/1B4wsW


Xem bài viết theo nhãn

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan

-->