Sinh hoạt học thuật: Từ siêu hình học đến đạo đức thế tục: Vai trò của tôn giáo và triết học trong đời sống hàng ngày

Sinh hoạt học thuật: Từ siêu hình học đến đạo đức thế tục: Vai trò của tôn giáo và triết học trong đời sống hàng ngàyĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 6/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 30/06/2020, chi tiết

Read more

Buổi sinh hoạt học thuật của CLB Spread Out Academic Club


Chủ đề : Từ siêu hình học đến đạo đức thế tục: Vai trò của tôn giáo và triết học trong đời sống hàng ngày'

Diễn giả: TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Quốc gia Hà Nội
Thời gian: 18:00 - 20:30, 23/03/2015 (thứ 2)
Địa điểm: Quận 3, Tp.HCM
Link đăng ký: http://bit.ly/18PLt2k
Hạn chót đăng ký: 12:00 trưa 23/03/2015

Thông tin chi tiết: http://adf.ly/1B4wsW

Mô tả