Sinh hoạt học thuật: Từ siêu hình học đến đạo đức thế tục: Vai trò của tôn giáo và triết học trong đời sống hàng ngày

Buổi sinh hoạt học thuật của CLB Spread Out Academic Club


Chủ đề : Từ siêu hình học đến đạo đức thế tục: Vai trò của tôn giáo và triết học trong đời sống hàng ngày'

Diễn giả: TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Quốc gia Hà Nội
Thời gian: 18:00 - 20:30, 23/03/2015 (thứ 2)
Địa điểm: Quận 3, Tp.HCM
Link đăng ký: http://bit.ly/18PLt2k
Hạn chót đăng ký: 12:00 trưa 23/03/2015

Thông tin chi tiết: http://adf.ly/1B4wsW

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?