Những chân lí nhỏ trong cuộc sống to

Bộ ảnh "Những chân lí nhỏ trong cuộc sống to" với những hình ảnh dễ thương, hài hước sẽ khiến chúng ta có những phút vui vẻ nhưng cũng có những phút lặng để chúng ta phải suy ngẫm.Sưu tầm


Đọc và thảo luận TRIẾT HỌC KỲ THÚ trên Telegram
Đánh giá bài viết?