Tôn giáo và chính sách tôn giáo trong sự phát triển bền vững ở nước ta

Tác giả: Cao Văn Thanh
Tạp chí Giáo dục lý luận

Tôn giáo và chính sách tôn giáo trong sự phát triển bền vững ở nước ta đã được hình thành từ rất sớm gắn liền với quá trình phát triển của đất nướcĐọc và thảo luận TRIẾT HỌC KỲ THÚ trên Telegram
Đánh giá bài viết?