TS. Dương Quốc Quân - Cội nguồn tư tưởng triết học Việt Nam hiện đại

TS. Dương Quốc Quân - Cội nguồn tư tưởng triết học Việt Nam hiện đại

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more

CỘI NGUỒN TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI (TS.DƯƠNG QUỐC QUÂN)

T/c NCS và TS, Số 3/2014, LB Nga. 
У истоков формирования современной вьетнамской философской мысли 


The origins of modern Vietnamese philosophical thoughts


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com