Hội thảo "Làm thế nào để viết một bài báo và được đăng trên các tạp chí uy tín"

Hỗ trợ đăng báo Quốc tế ngành Triết học

Thông báo tham dự hội thảo "Làm thế nào để viết một bài báo và được đăng trên các tạp chí uy tín"
Mô tả

Vietnam Academic Press - Trung tâm VAP / Hỗ trợ Đăng báo Quốc tế - Journal Article Publishing Support Center

Author: Triết học+

Blog chuyên ngành Triết học

YOU MAY LIKE:


ELEVIT NGA - Thuốc bổ không thể thiếu cho mẹ bầu

Đăng bài báo trên tạp chí Quốc tế có khó?