Cao Minh Công - Trách nhiệm công vụ của nền hành chính vì dân ở Việt Nam hiện nay

Bài viết phân tích bản chất, trách nhiệm công vụ của nền hành chính ở nước ta hiện nay. Bản chất này bị quy định bởi bản chất của nhà nước Việt Nam
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?