Cao Minh Công - Trách nhiệm công vụ của nền hành chính vì dân ở Việt Nam hiện nay

Bài viết phân tích bản chất, trách nhiệm công vụ của nền hành chính ở nước ta hiện nay. Bản chất này bị quy định bởi bản chất của nhà nước Việt Nam

Đọc và thảo luận TRIẾT HỌC KỲ THÚ trên Telegram
Đánh giá bài viết?