Trần Thị Hạnh - Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội – cách tiếp cận từ ngành triết họcTS. Trần Thị Hạnh
 Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội – cách tiếp cận từ ngành triết học

 Kỉ yếu hội thảo 35 năm giảng dạy và nghiên cứu Triết học, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV. Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2011


Đang cập nhật bài viết
Liên hệ BBT Triết học+
http://www.triethoc.info
triethoc.plus@gmail.comXem bài viết theo nhãn

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan

-->