Trần Thị Hạnh - Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội – cách tiếp cận từ ngành triết học

Trần Thị Hạnh - Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội – cách tiếp cận từ ngành triết họcĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

TS. Trần Thị Hạnh
 Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội – cách tiếp cận từ ngành triết học

 Kỉ yếu hội thảo 35 năm giảng dạy và nghiên cứu Triết học, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV. Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2011


Đang cập nhật bài viết
Liên hệ BBT Triết học+
http://www.triethoc.info
triethoc.plus@gmail.com