TS. Lê Thị Tuyết - Tư tưởng triết học của Hồ Chí Minh

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Lê Thị Tuyết 
Tư tưởng triết học của Hồ Chí Minh

Hội thảo "Lịch sử, chính trị và triết học trong thời đại toàn cầu", ngày 29/04/2013. Trường Đại học tổng hợp hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN), Mátxcơva, Liên bang Nga (tiếng Nga)

Đang cập nhật bài viết
Liên hệ BBT Triết học+
Admin: triethoc.plus@gmail.com
http://www.triethoc.info

Mô tả

Author: Triết học+

Blog chuyên ngành Triết học

YOU MAY LIKE: