TS. Lê Thị Tuyết, TS. Dương Quốc Quân - Khái lược về triết học Việt Nam hiện đại

TS. Lê Thị Tuyết, TS. Dương Quốc Quân - Khái lược về triết học Việt Nam hiện đại

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more

Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân 
Khái lược về triết học Việt Nam hiện đại

Kỷ yếu "Khoa học và cộng đồng", Hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga, tháng 3, trang 69-71, 2013. Hội trường Đại sứ quán Việt Nam tại Nga

Đang cập nhật bài viết
Liên hệ Admin triethoc.plus@gmail.com


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com