TS. Lê Thị Tuyết, TS. Dương Quốc Quân - Khái lược về triết học Việt Nam hiện đại

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân 
Khái lược về triết học Việt Nam hiện đại

Kỷ yếu "Khoa học và cộng đồng", Hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga, tháng 3, trang 69-71, 2013. Hội trường Đại sứ quán Việt Nam tại Nga

Đang cập nhật bài viết
Liên hệ Admin triethoc.plus@gmail.com

Mô tả

Author: Triết học+

Blog chuyên ngành Triết học

YOU MAY LIKE: