TS. Lê Thị Tuyết, TS. Dương Quốc Quân - Khái lược về triết học Việt Nam hiện đại

Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân 
Khái lược về triết học Việt Nam hiện đại

Kỷ yếu "Khoa học và cộng đồng", Hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga, tháng 3, trang 69-71, 2013. Hội trường Đại sứ quán Việt Nam tại Nga

Đang cập nhật bài viết
Liên hệ Admin triethoc.plus@gmail.com

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?