Đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội- tiếp cận đối với ngành Triết học

Đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội- tiếp cận đối với ngành Triết học

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more

TS. Trần Thị Hạnh
Đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội- tiếp cận đối với ngành Triết học

 Kỉ yếu hội thảo khao học: Khoa Triết học 35 năm nghiên cứu và đào tạo, trường ĐHKHXH và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, nxb Giao thông vận tải, 2011, tr 118-125


Đang cập nhật bài viết
Liên hệ BBT Triết học+
http://www.triethoc.info
triethoc.plus@gmail.comWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com