Đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội- tiếp cận đối với ngành Triết họcTS. Trần Thị Hạnh
Đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội- tiếp cận đối với ngành Triết học

 Kỉ yếu hội thảo khao học: Khoa Triết học 35 năm nghiên cứu và đào tạo, trường ĐHKHXH và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, nxb Giao thông vận tải, 2011, tr 118-125


Đang cập nhật bài viết
Liên hệ BBT Triết học+
http://www.triethoc.info
triethoc.plus@gmail.comXem bài viết theo nhãn

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan

-->