Việt Nam có triết học hay không? - Nguyễn Quỳnh

GS.TS. Nguyễn Quỳnh
Trường Đại học Cồng động El Paso, Texas, Hoa Kỳ

Nguyên tác của bài này gồm 23 trang in trong tập Hội thảo Ngày triết học thế giới 17/11/2005 tại Hà Nội. Trong nguyên tác tôi chủ tâm đi sâu vào khía cạnh văn hóa, xã hội và tâm lý của người Việt ở miền Nam kể từ những ảnh hưởng văn chương lãng mạn Tiền chiến cho tới phong trào Hiện sinh. Kèm theo là thư mục để độc giả tìm hiểu thêm. Bài rút ngắn 6 trang trong đó có chỉnh sửa này, chủ yếu chỉ trình bày những điểm chính liên quan đến chuyên luận.


Trong "Tư tưởng triết học Việt Nam trong bối cảnh du nhập các tư tưởng Đông - Tây nửa đầu thế kỷ XX", kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005, tr. 62-80

Liên hệ BBT Triết học+
http://www.triethoc.info
triethoc@outlook.comBổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?