Về vấn đề tiếp cận lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam - Trương Hải CườngTrương Hải Cường
Khoa Triết học, trường ĐH KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội

Bởi nhiều căn nguyên mà dân tộc Việt Nam đã có sự hình thành và phát triển khá sớm với sức sống bền bỉ, mãnh liệt dù có sự giao thoa, giao lưu, cưỡng chế trong quá trình dựng nước và giữ nước, những giá trị của tư tưởng bản địa (trong đó có tư tưởng triết học) cách này hay cách khác vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay. Một số hình thức bảo lưu những giá trị truyền thống của người Việt là văn hóa và tính ngưỡng bản địa, đây là đối tượng, là khách để để có thể khảo cứu tư tưởng triết học Việt Nam. Vấn đề là chúng ta phải tìm cách nhằm tiếp cận chúng.


Trong "Tư tưởng triết học Việt Nam trong bối cảnh du nhập các tư tưởng Đông - Tây nửa đầu thế kỷ XX", kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005, tr. 56-61

Liên hệ BBT Triết học+
http://www.triethoc.info
triethoc@outlook.com

Xem bài viết theo nhãn

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan

-->