Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết, Mai K Đa - Nghiên cứu triết học ở nước Nga hiện nay

ELEVIT NGA - Thuốc bổ không thể thiếu cho mẹ bầu

Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết, Mai K Đa

Nghiên cứu triết học ở nước Nga hiện nay

Tạp chí Giáo dục lý luận, số 202 tháng 9/2013, tr 68-72

Vào những năm cuối thế kỷ XX, khi nước Nga đã dần ổn định và định hình được con đường phát triển của riêng mình, tình hình nghiên cứu  triết học có nhiều khởi sắc. Trong giai đoạn này có nhiều sự thay đổi quan trọng thuận lợi cho việc nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực triết học. Trước hết là sự xuất hiện các điều kiện căn bản không có gì có thể thay thế trong các nghiên cứu triết học - sự tự do tinh thần. Điều này đã tạo điều kiện cho các nhà triết học trong việc nghiên cứu, đề xuất và bảo vệ những quan điểm triết học khác nhau.


Mô tả

ELEVIT NGA - Thuốc không thể thiếu cho mẹ bầu

Author: Triết học+

Blog chuyên ngành Triết học

YOU MAY LIKE:


ELEVIT NGA - Thuốc bổ không thể thiếu cho mẹ bầu

ELEVIT NGA - Thuốc bổ không thể thiếu cho mẹ bầu