Một cách tiếp cận Chủ nghĩa xã hội: Tiếp cận từ phương diện đạo đức truyền thống Việt Nam

Hỗ trợ đăng báo Quốc tế ngành Triết học

TS. Trần Thị Hạnh
Một cách tiếp cận Chủ nghĩa xã hội: Tiếp cận từ phương diện đạo đức truyền thống Việt Nam

 Kỉ yếu Hội thảo quốc tế Cánh tả, Quỹ Rosa Lucxămbua và Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, năm 2010 Kỉ yếu toạ đàm quốc tế: Cơ sở lí luận của Cánh tả nhìn từ quan điểm Mác – xít, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trung tâm Nghiên cứu chính sách; Quỹ Rosa Lucxămbua, CHLB Đức- Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội 2010, tr. 158 -170.


Đang cập nhật bài viết
Liên hệ BBT Triết học+
http://www.triethoc.info
triethoc.plus@gmail.comMô tả

Vietnam Academic Press - Trung tâm VAP / Hỗ trợ Đăng báo Quốc tế - Journal Article Publishing Support Center

Author: Triết học+

Blog chuyên ngành Triết học

YOU MAY LIKE:


ELEVIT NGA - Thuốc bổ không thể thiếu cho mẹ bầu

Đăng bài báo trên tạp chí Quốc tế có khó?