TS. Lê Thị Tuyết - Sự du nhập của triết học phương Tây hiện đại vào Việt Nam

Lê Thị Tuyết
Sự du nhập của triết học phương Tây hiện đại vào Việt Nam

Tạp chí Lịch sử, triết học, chính trị và pháp quyền, văn hóa và nghệ thuật. Lý thuyết và thực hành, số 2, trang 112-115, 2013 (tiếng Nga)

Đang cập nhật bài viết.


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?