TS. Lê Thị Tuyết - Sự du nhập của triết học phương Tây hiện đại vào Việt Nam

TS. Lê Thị Tuyết - Sự du nhập của triết học phương Tây hiện đại vào Việt Nam

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more

Lê Thị Tuyết
Sự du nhập của triết học phương Tây hiện đại vào Việt Nam

Tạp chí Lịch sử, triết học, chính trị và pháp quyền, văn hóa và nghệ thuật. Lý thuyết và thực hành, số 2, trang 112-115, 2013 (tiếng Nga)

Đang cập nhật bài viết.Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com