Lê Thị Tuyết - Nghiên cứu triết học ở Việt Nam trong giai đoạn đổi mới đất nước

KHĂN VUÔNG NGA QUÀ TẶNG CHO NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ TUYỆT VỜI VÀO 20/10

Lê Thị Tuyết
Nghiên cứu triết học ở Việt Nam trong giai đoạn đổi mới đất nước

Tạp chí Lịch sử, triết học, chính trị và pháp quyền, văn hóa và nghệ thuật. Lý thuyết và thực hành, số 8, trang 103-108, 2013 (tiếng Nga)


Mô tả

Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE:-->