TS. Lê Thị Tuyết, TS. Dương Quốc Quân - Chủ nghĩa yêu nước và sự thực hành nó trong triết học Việt Nam truyền thống

Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân
Chủ nghĩa yêu nước và sự thực hành nó trong triết học Việt Nam truyền thống


Kỷ yếu "Khoa học và cộng đồng", Hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga, tháng 3, trang 63-64, 2013. Hội trường Đại sứ quán Việt Nam tại Nga

Đang cập nhật bài viết
Liên hệ Admin triethoc.plus@gmail.com


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?