TS. Lê Thị Tuyết, TS. Dương Quốc Quân - Chủ nghĩa yêu nước và sự thực hành nó trong triết học Việt Nam truyền thống

KHĂN VUÔNG NGA QUÀ TẶNG CHO NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ TUYỆT VỜI VÀO 20/10

Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân
Chủ nghĩa yêu nước và sự thực hành nó trong triết học Việt Nam truyền thống


Kỷ yếu "Khoa học và cộng đồng", Hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga, tháng 3, trang 63-64, 2013. Hội trường Đại sứ quán Việt Nam tại Nga

Đang cập nhật bài viết
Liên hệ Admin triethoc.plus@gmail.com


Mô tả

Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE:-->