Hội thảo khoa học: Tư tưởng Phan Châu Trinh và Việt Nam 2014


❖ Diễn giả: Nhà văn - nhà báo Nguyên Ngọc
❖ Dẫn chương trình: TS. Đặng Hoàng Giang (CECODES)

Mời các bạn và quý vị tới dự buổi toạ đàm về tư tưởng của Phan Châu Trinh và chỗ đứng của tư tưởng này ở Việt Nam năm 2014, thông qua bộ sách 2 tập “Phan Châu Trinh qua những tư liệu mới”, của tác giả Lê Thị Kinh (tức Phan Thị Minh, cháu ngoại Phan Châu Trinh), Nhà xuất bản Đà Nẵng phát hành 2001-03.

☛ Thời gian đăng ký đại biểu: 13:30 ngày 19/06/2014
☛ Thời gian bắt đầu: 14h00 - 16h30 thứ 5 ngày 19/06/2014
☛ Địa điểm: Tầng 4, Trường Đại học British University Vietnam (BUV), 193 Bà Triệu, Hà Nội
☛ Link đăng kí tham gia: http://readingcircle.sukien.io/

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ Ban Tổ chức tại: ĐÂY

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?