Mai K Đa, Dương Quốc Quân - Chaadaev: Nhà triết học lịch sử Nga nửa đầu thế kỷ XIX

Mai K Đa, Dương Quốc Quân - Chaadaev: Nhà triết học lịch sử Nga nửa đầu thế kỷ XIX

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Read more

ThS. Mai K Đa
TS. Dương Quốc Quân

Chaadaev 91794-1856) là một nhà tư tưởng, một nhà chính luận lớn của nước Nga. Năm 1808-1811, ông học tại trường Đại học Moscow, sau khi tốt nghiệp đại học, ông tham gia vào cuộc chiến tranh Vệ quốc năm 1812 với tư cách là thành viên của đội Cận vệ Ngự lâm của quân đội Nga. Chủ đề cơ bản trong triết học của Chaadaev đó là số phận lịch sử của nước Nga. Chủ đề này được thể hiện ra như là lời kêu gọi sự tự ý thức về dân tộc Nga. Sự hình thành ý thức dân tộc này ở dầu thế kỷ XIX đã có ảnh hưởng quyết định đến chiến thắng của nước Nga trong cuộc chiến tranh với Napoleon (1812) và sự thất bại của các nhà tháng Chạp (14/12/1825) tại quảng trường Xenatkaiya. Thế giới quan của Chaadaev đã chịu sự ảnh hưởng đồng thời của cả hai sự kiện trên. Những bức thư triết học của Chaadaev có một ý nghĩa vô cùng to lớn.

Tạp chí Giáo dục Lý luận, số 194 (3/2013), trang 74-77


Chân dung Chaadaev


Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com