Video: Thuyết trình của tác giả cuốn sách "Thế giới phẳng" tại ĐHKHXH&NV

KHĂN VUÔNG NGA QUÀ TẶNG CHO NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ TUYỆT VỜI VÀO 20/10

Ngày 08/05/2014, diễn giả Thomas Friedman, tác giả của cuốn sách "Thế giới phẳng" đã có buổi thuyết trình tại hội trường Trường ĐHKHXH&NV. Buổi thuyết trình đã thu hút đông đảo giảng viên và sinh viên tham gia.Mô tả

Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE:-->