Video: Thuyết trình của tác giả cuốn sách "Thế giới phẳng" tại ĐHKHXH&NV

Hồng Phượng Store - Nơi mua sắm tin cậy

Ngày 08/05/2014, diễn giả Thomas Friedman, tác giả của cuốn sách "Thế giới phẳng" đã có buổi thuyết trình tại hội trường Trường ĐHKHXH&NV. Buổi thuyết trình đã thu hút đông đảo giảng viên và sinh viên tham gia.Mô tả

ELEVIT NGA - Thuốc không thể thiếu cho mẹ bầu

Author: Triết học+

Blog chuyên ngành Triết học

YOU MAY LIKE:


ELEVIT NGA - Thuốc bổ không thể thiếu cho mẹ bầu

Đăng bài báo trên tạp chí Quốc tế có khó?