Các phương pháp nghiên cứu tài liệu trong nghiên cứu khoa học

Triết học+ trân trọng giới thiệu tài liệu “Phương pháp nghiên cứu tài liệu trong nghiên cứu khoa học” do TS. Nguyễn Văn Tuấn, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh biên soạn. Tài liệu gồm các nội dung chính sau:

Nội dung 1: Các bước triển khai một đề tài nghiên cứu khoa học
o    Những nguyên tắc căn bản để giúp người bắt đầu làm công tác nghiên cứu có thể lựa chọn một hướng đi rõ ràng, đặc biệt là vấn đề tìm người hướng dẫn khoa học và lựa chọn đề tài.
o    Cách lập một kế hoạch nghiên cứu vạch ra từng bước đi và công việc cụ thể, để có định hướng tốt hơn trong quá trình nghiên cứu.

Nội dung 2: Phương pháp tìm kiếm tài liệu tham khảo khoa học
o    Cách chuẩn bị cho công tác nghiên cứu?
o    Đặc điểm và ưu nhược điểm của mỗi loại tài nguyên, tài liệu khoa học?
o    Lập chiến lược tìm kiếm, sử dụng tốt các công cụ để tìm được tài liệu phục vụ cho nghiên cứu?
o    Đánh giá và chọn lọc những tài liệu có giá trị tham khảo khoa học cho đề tài?

Nội dung 3: Khai thác thông tin từ tài liệu khoa học
o    Cách đọc và khai thác các tài liệu khoa học một cách hiệu quả?
o    Các quy định trích dẫn tham khảo khoa học?
o    Cách trình bày danh mục tham khảo theo đúng quy định?

Nội dung 4: Phương pháp viết tài liệu khoa học
o    Cách trình bày các loại tài liệu khoa học khác nhau;
o    Cách lập kế hoạch viết bài;
o    Cách lập dàn ý cho tài liệu khoa học;
o    Các nguyên tắc phát triển và trình bày ý tưởng trong bài viết khoa học.
o    Cách viết một bài báo cáo khoa học?

Nội dung 5: Kĩ thuật soạn thảo tài liệu khoa học
o    Các yêu cầu căn bản trong nghiên cứu khoa học;
o    Phân biệt các loại tài liệu khoa học khác nhau;
o    Cách tìm kiếm để có được tài liệu tham khảo khoa học;
o    Cách khai thác thông tin từ tài liệu khoa học để chuẩn bị tư liệu cho bài viết;
o    Các quy định và có yêu cầu cao về chất lượng trình bày tài liệu khoa học;
o    Cách viết một tài liệu khoa học theo đúng các quy tắc trình bày khoa học;
o    Sử dụng ở mức căn bản các chương trình soạn thảo văn bản và trình chiếu.

Xem toàn văn tài liệu [tại đây] < — click


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?