Thuyết trình khoa học "Khái niệm "quyền lực" của Michel Foucault và nghiên cứu truyền thông"

THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC

Chủ đề

Khái niệm "quyền lực" của Michel Foucault
và nghiên cứu truyền thông


Người trình bày: ThS Nguyễn Thu Giang
(NCS tại Đại học Queensland, Australia)

Thời gian: 14h00 ngày 25 tháng 3 năm 2014 (thứ Ba)
Địa điểm: Phòng họp 506 Nhà C
336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hà Nội


Tóm lược nội dung thuyết trình
Buổi thuyết trình tập trung vào việc sử dụng khái niệm "quyền lực" trong triết học chính trị của Michel Foucault để giải mã các vấn đề truyền thông hiện đại. Câu hỏi được đặt ra là: "Truyền thông thực hiện quyền lực như thế nào?" (How media do power?). Khái niệm quyền lực theo khung quy chiếu của Focuault sẽ được bàn thông qua các khái niệm liên quan như "sovereignty" (bá quyền), "discipline" (kỷ luật), và governmentaltiy (quản trị). Các ví dụ trong buổi nói chuyện được lấy từ thực tiễn truyền thông tại Việt Nam. 
Về người thuyết trình
 ThS Nguyễn Thu Giang là giảng viên khoa Báo chí Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội, hiện đang là nghiên cứu sinh về Media Studies tại Đại học Queensland, Australia. ThS Nguyễn Thu Giang quan tâm và có nhiều nghiên cứu liên quan đếm Foucault, truyền thông, báo in, quyền lực, nữ quyền..

Thông tin chi tiết tải TẠI ĐÂY

-------------
Thông tin chi tiết về buổi thuyết trình và đăng ký tham dự:
xin xem trên http://casa.ussh.edu.vn
hoặc qua email: research@ussh.edu.vn

Nhà triết học Michel Foucault"Nếu cho tôi sáu giờ để chặt một cái cây, tôi sẽ dành bốn tiếng để mài rìu."
  • Abraham Lincoln

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?