Bổ túc kiến thức cấp chứng chỉ tương đương cử nhân ngành Triết học

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội liên tục mở lớp bổ túc kiến thức cấp chứng chỉ tương đương cử nhân ngành Triết học.

1. Đối tượng tuyển sinh
1.1. Người tốt nghiệp đại học hệ chính quy các ngành: Giáo dục Chính trị, Giáo dục Công dân, Chính trị học của các Trưường Đại học Sư phạm và các Trường Đảng hoặc các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn khác, có thời lượng kiến thức đã học tương đương từ 50% trở lên so với tổng thời lượng chương trình đào tạo cử nhân ngành Triết học hệ chính quy của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, được cấp chứng chỉ bổ túc kiến thức ngành Triết học.

1.2. Sinh viên đang học năm cuối các ngành và các đối tượng có nhu cầu không thuộc diện 1.1, sau khi kết thúc khoá học sẽ được cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng kiến thức các môn học ngành Triết học.

2. Thời gian tuyển sinh
- Liên tục tuyển sinh hàng năm

- Năm 2014 có hai đợt: Đợt 1: tháng 3 năm 2014; Đợt 2: tháng 06 năm 2014

3. Hồ sơ đăng kí học
3.1. Các đối tượng 1.1: Đơn xin học, Sơ yếu lí lịch, Bằng tốt nghiệp đại học (bản công chứng), Bảng kết quả học tập (bản công chứng).

3.2. Các đối tượng 1.2: Đơn xin học, Sơ yếu lí lịch, Bảng kết quả học tập (có xác nhận của đơn vị đào tạo).

4. Nơi nhận hồ sơ
Văn phòng Khoa Triết học: Nhà B, phòng 407, số 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?