Blog ảnh: Nhà thiết kế thời trang 4 tuổi

Hỗ trợ xuất bản quốc tế

Những bức ảnh vô cùng đáng yêu của cô bé 4 tuổi"Nếu cho tôi sáu giờ để chặt một cái cây, tôi sẽ dành bốn tiếng để mài rìu."
  • Abraham Lincoln

Mô tả

Author: Triết học+

Mô tả ở đây

YOU MAY LIKE: