Blog ảnh: Nhà thiết kế thời trang 4 tuổi

Những bức ảnh vô cùng đáng yêu của cô bé 4 tuổi"Nếu cho tôi sáu giờ để chặt một cái cây, tôi sẽ dành bốn tiếng để mài rìu."
  • Abraham Lincoln

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?