So sánh quy chế Hung bối - Bổ tử trên trang phục của Bá quan triều đình Triều Tiên - Hàn Quốc và triều đình Lê - Nguyễn Việt Nam

So sánh quy chế Hung bối - Bổ tử trên trang phục của Bá quan triều đình Triều Tiên - Hàn Quốc và triều đình Lê - Nguyễn Việt Nam
Trần Quang Đức
Tập san Khoa học xã hội

Thông qua khảo sát tư liệu văn tự và hình ảnh liên quan đến trang phục của bá quan ba nước Trung, Việt, Hàn, bài viết này làm rõ quy định cụ thể về hình thêu Hung Bối – Bổ tử trên áo bào cùng quy chế phục sắc ứng với từng phẩm quan của triều đình Triều Tiên Hàn Quốc và triều đình Lê Nguyễn Việt Nam, qua đó bước đầu chỉ ra cục diện áo mũ tương đồng giữa ba nước Trung Quốc, Việt Nam và Hàn Quốc trải từ thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XIX.Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?