Sự tương phản xã hội của Trung Quốc: giàu và nghèo

Theo tạp chí Forbes, Trung Quốc có 122 tỷ phú, chiếm vị trí thứ hai về quốc gia có số lượng tỷ phú trên thế giới. Nhưng đồng thời, Trung Quốc có 13% người dân sống dưới mức nghèo khổ, thu nhập dưới 1,25 đô một ngày.


Triết học+ tổng hợp
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?