Gandi và sức mạnh của những lời hiệu triệu

Nhiều quan điểm của Gandhi đã trở thành điểm tựa tinh thần trên đường đời của loài người.

Ở Ấn Độ, Mohandas Karamchand Gandhi (Mahatma Gandhi) được tôn xưng bằng những danh vị hết sức cao quý như Babuji (Cha kính yêu), Mahatma Gandhi (Linh hồn vĩ đại, siêu thánh), The Father of the Nation (Vị cha già dân tộc). Chủ trương hòa bình của Mahatma Gandhi đã truyền cảm hứng cho nhiều dân tộc và thế hệ trong hơn 60 năm nay. Những câu nói của vị Thánh sống này cũng như lời hiệu triệu có sức mạnh lớn lao với nhân loại.1. Về thông điệp cuộc sống
“Cuộc sống của tôi chính là thông điệp mà tôi muốn chuyển tải”.

2. Về khái niệm người lính
“Tôi luôn coi bản thân mình là một người lính, một người lính của hòa bình”.

3. Về đức tin
“Bạn không nên mất niềm tin vào toàn nhân loại. Nhân loại là một đại dương. Vài giọt nước dơ bẩn không thể làm cả đại dương ô nhiễm”.

4. Về bạo lực
“Không bạo lực là quan điểm đầu tiên trong đức tin của tôi, cũng là quan điểm cuối cùng trong tín ngưỡng của tôi”.

5. Về lương tri
“Giọng con người không bao giờ đi được xa như giọng nói nhỏ bé của lương tri”.

6. Về sự thật
“Một tội lỗi sẽ không được vạch trần bởi một cá nhân, cũng không thể kết tội nếu không ai nhìn thấy nó. Chân lý cũng trở nên vô nghĩa nếu không được sự ủng hộ của công chúng”.

7. Về sự tha thứ
“Kẻ yếu không bao giờ có thể tha thứ. Tha thứ là quyền năng của kẻ mạnh”.

8. Về bản chất của đàn ông
“Bản chất của một người đàn ông nằm trong suy nghĩ của họ. Nghĩ thế nào, trở thành thế ấy”.

9. Về tự do
“Tôi yêu sự tự do của bản thân, vì thế không có lý do gì để đi cản trở tự do của người khác”.

 10. Về phụ nữ 
“Đàn ông không bao giờ bằng được phụ nữ ở tinh thần phụng sự không vụ lợi mà tự nhiên đã ban tặng cho nàng”.

Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?