TS. Lê Thị Tuyết, TS. Dương Quốc Quân - Ảnh hưởng của triết học phương Tây hiện đại ở Việt Nam

Thế kỷ XX ghi đậm những dấu ấn sâu sắc trong lịch sử nhân loại. Với VIỆT NAM, “đây cũng là thế kỷ được Phan Bội Châu gọi là thời kỳ “Mưa Âu gió Mỹ” trong đời sống tinh thần dân tộc, với sự tiếp xúc và thu nhận nhiều luồng tư tưởng, học thuyết triết học mới của phương Tây”.
Lê Thị Tuyết - Dương Quốc Quân
ẢNH HƯỞNG CỦA TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI Ở VIỆT NAM

Để tìm hiểu và đánh giá một cách hệ thống về quá trình du nhập, ảnh hưởng của các học thuyết triết học phương Tây - châu Âu cận hiện đại ở Việt Nam thế kỷ XX, các tác giả đã cho ra mắt cuốn sách chuyên khảo “Ảnh hưởng của triết học phương Tây hiện đại ở Việt Nam”. Qua đó, độc giả không chỉ nhìn thấy bức tranh tổng thể về tình hình nghiên cứu triết học, các học thuyết triết học hiện hữu ở Việt Nam trong thế kỷ XX mà còn thấy được sự tác động của một số trào lưu triết học này vào đời sống xã hội Việt Nam quá khứ và hiện đại...
ẢNH HƯỞNG CỦA TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI Ở VIỆT NAM
Lê Thị Tuyết - Dương Quốc Quân
Nxb Chính trị - Hành chính
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?