'Cách tân', cuốn sách khích lệ nhà quản lý đổi mới

Ấn phẩm của Curtis R. Carlson và William W. Wilmot miêu tả 5 phương thức để mọi người, mọi doanh nghiệp tìm hiểu cách đạt năng suất cao trong công việc.

Tên sách: Cách tân
Tác giả: Curtis R. Carlson, William W. Wilmot
Dịch giả: Lê Anh, Huỳnh Nguyên Chính, Nguyễn Hữu Minh Luân
DT Books liên kết cùng NXB Thời Đại ấn hành

Cách tân được coi là một vấn đề then chốt của sự phát triển. Chúng ta đang sống trong một thế giới của sự dư dả. Khác với thời đại công nghiệp, những cải tiến trong các sản phẩm và dịch vụ được dựa trên tri thức ngày nay không còn bị giới hạn nữa. Nếu bạn có thể cách tân thì cơ hội là vô hạn. Cách tân có thể dẫn bạn đến thịnh vượng và một cuộc sống có chất lượng cao hơn.

Bìa cuốn "Cách tân".

Là CEO of SRI International, tác giả cuốn sách Cách tân - ông Carlson - có cơ hội tham khảo hàng trăm cách thức để tổ chức công ty trở nên hiệu quả hơn và thu được lợi nhuận nhiều hơn. Ông chưng cất kinh nghiệm đó thành luận thuyết thấu đáo về quy trình cách tân. Cuốn sách trích dẫn rất nhiều ví dụ về ý tưởng cách tân đã kết thành trái ngọt, từ Thomas Edison tới Steve Jobs. Nó phác thảo ra quá trình đi tới quyết định then chốt với 5 phương thức. Các phương thức này đòi hỏi phải được suy nghĩ một cách sáng tạo cùng với những công cụ định lượng cần thiết để cá nhân hoặc một nhà quản lý có thể trở thành một nhà cách tân.

Các tác giả cuốn sách chỉ ra: Cách tân không chỉ là việc sáng chế ra một cái gì đó mới mẻ thông minh hơn. Cách tân còn là sự thành công khi sáng tạo và đưa ra thị trường một sản phẩm mới hoặc một sản phẩm được cải tiến hay là một dịch vụ. Nói một cách khác, cách tân là một quá trình chuyển hướng từ một ý tưởng trở thành một giá trị cho khách hàng và mang lại kết quả cho doanh nghiệp bằng những lợi nhuận có thể minh chứng được. Cách tân có thể tăng lên dần dần (một món đồ chơi mới của trẻ con) hoặc chuyển hóa (sự phát triển của máy chụp ảnh lấy ngay). Trong các trường hợp đó, những cách tân đem lại những giá trị mới cho khách hàng trên thị trường.

Sách cũng nêu rõ, căn cứ vào số lượng các nỗ lực bị đặt sai chỗ trong các tổ chức, chúng ta sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên về tỉ lệ thất bại cao của nhiều sản phẩm và sự rút ngắn trong vòng đời của nhiều công ty. Nhưng chính những thất bại này lại chỉ ra một yêu cầu cấp bách: ngay cả một cải tiến nhỏ trong khả năng cách tân cũng có thể tạo ra một tác động to lớn. Và không giống như việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên, khi nói tới cách tân thì sự tăng trưởng sẽ không còn bị giới hạn nữa.

Bạch Tiên
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?