Bản tình ca mua đông

Thôi đành nhủ lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về...


Winter sonata

Winter sonata

Winter sonata

Winter sonata

Winter sonata

Winter sonata

Winter sonata

Winter sonata

Winter sonata

Winter sonata

Winter sonata

Winter sonata

Winter sonata

Winter sonata

Winter sonata

Winter sonata

Winter sonata

Winter sonata

Winter sonata

Winter sonata

Winter sonata

 Winter sonata

Winter sonata

Đọc và thảo luận TRIẾT HỌC KỲ THÚ trên Telegram
Đánh giá bài viết?