Hội thảo khoa học quốc tế: "Trách nhiệm của Nho giáo trong lịch sử Việt Nam và Hàn Quốc" (22-23/04/2013)

Trong khuôn khổ hợp tác, nghiên cứu về tư tưởng Nho giáo giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Nho giáo thuộc Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: 

Trách nhiệm của Nho giáo trong lịch sử Việt Nam và Hàn Quốc”.


Hội thảo sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày, 22 và 23 tháng 04 năm 2013.
Hội thảo lần này sẽ tập trung vào năm nhóm chủ đề chính sau:

1.     Quan điểm của các trường phái Nho giáo về trách nhiệm, trách nhiệm xã hội và thực hiện trách nhiệm xã hội.

2.     Vấn đề trách nhiệm và trách nhiệm xã hội trong tư tưởng các nhà nho Việt Nam.

3.     So sánh vấn đề trách nhiệm xã hội của Nho giáo với các trường phái, trào lưu tư tưởng khác.

4.     So sánh nét tương đồng và dị biệt về vấn đề trách nhiệm xã hội trong lịch sử Việt Nam và Hàn Quốc.

5.     Những bài học kinh nghiệm và gợi mở trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của mỗi nước từ góc nhìn đạo đức Nho giáo.
Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?