SÁCH: MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI - NHỮNG TRIẾT HỌC GIA XÃ HỘI HỌC

Con người sống là tạo dựng mối quan hệ giữa con người với thần linh, giữa con người với vạn vật trong vũ trụ và đặc biệt hơn cả, là mối quan hệ giữa con người với con người, vì chính nó sẽ hình thành nền tảng đạo đức căn bản cho xã hội.

Trong mối quan hệ người với người, bản chất nhân bản luôn trỗi dậy kêu gọi, nhắc nhở con người hãy thay đổi phong cách sống để cùng hướng đến mối hòa thuận như điều kiện thiết yếu cho nhân loại tồn tại và phát triển tốt đẹp.

Từ Thánh Augustine, Platon, Aristote, Epicurus, Khổng Tử... đến triết gia nổi tiếng nhất đương thời của Mỹ là John Dewey đều khẳng định rằng việc tìm kiếm hạnh phúc chân chính của nhân loại nằm ở những gì đạt được về đạo đức và tri thức trong toàn bộ những hoạt động có ích cho xã hội.
Tác giả: Saxe Commins Robert N.Linscott 
Danh mục: Văn hoá
Giá bìa: 90,000 ₫
Xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin, 12-2005
Trang: 640


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?