Hội nghị bàn tròn "Tiểu thuyết lịch sử Nga và vấn đề lựa chọn xã hội"Ngày 18/12/2012, “Tạp chí Nga” đã tổ chức hội nghị bàn tròn mang tên “Tiểu thuyết lịch sử Nga và vấn đề lựa chọn xã hội”. Tham gia hội nghị có: Елена Пенская (Elena Penskaya), tiến sĩ ngôn ngữ học, giáo sư của trường Kinh tế cao cấp, Алексей Устинов (Alekxây Uctinov), nhà ngôn ngữ, đến từ đại học Quốc gia Kostroma, Александр Морозов (Alekxandr Morozov), tổng biên tập “Tạp chí Nga”, Михаил Дзюбенко (Mikhail Dziubenko), nhà ngôn ngữ, nhà lịch sử, Дмитрий Николаев, tiến sĩ ngôn ngữ học , cán bộ nghiên cứu chính của Học viện văn học quốc tế Gorki và những người tham gia khác .

Một số hình ảnh về hội nghị


Александр Морозов
* * *
Анастасия Назарова
* * *
Михаил Дзюбенко
* * *
Дмитрий Николаев
* * *
Елена Пенская
* * *
Дмитрий Николаев
* * *
Дмитрий Лисин, Анастасия Назарова, Гарегин Туманян
* * *
Анастасия Назарова, Гарегин Туманян, Дмитрий Николаев
* * *
<Александр Морозов
Фото Тамары Корнильевой
……………………………………………
Triết học+  dịch từ tiếng Nga.


Bổ sung tư liệu
Đánh giá bài viết?